Szarvasmarha tenyésztés

A megtermelt 25 millió kg kiváló minőségű nyers tej országos szinten kiemelkedő teljesítmény, miközben a zárt laktációs termelés is megközelíti a 10 000 litert.  

A tejtermelés három telephelyen folyik. Nagyszentjánoson 1100 tejelő holstein-fríz szarvasmarhát tartunk. Kapuvár-Miklósmajorban 900 tejelő állattal és szaporulatával dolgozunk. A Rétalap-Baloghtagi telepen 600 holstein-fríz szarvasmarha van. Itt a Biokontroll Hungária Kft-vel együttműködve bio tej termelés folyik.Az együttműködésünk hosszú évekre nyúlik vissza, és a növénytermesztéssel indult. A bio tejtermelés szakmai gyakorlati alapjait együtt dolgoztuk ki, támaszkodva a Biokontroll Hungária szigorú előírásrendszerére, saját gyakorlati tapasztalatainkra és a jó külföldi gyakorlatra. A tanulásra egyébként is fogékonyak a szakembereink, több amerikai szaktanácsadóval dolgozunk együtt a takarmányozás, szaporodásbiológia és csülökápolás témaköreiben.

A tartástechnológiai rendszert 2008-2012 között mindegyik telepen megújítottuk. A hígtrágyás rendszer kialakítása mellett a régi istállókat felújítottuk, új istállókat építettünk és Kapuváron új fejőházat építettünk. Nagyszentjánoson és Kapuváron biogáz üzemben hasznosítjuk a megtermelt trágyát. A 2018-as évre szóló terveink között szerepel a Baloghtagi telep továbbfejlesztése, új fejőház és istálló építése

2600+ tejelő szarvasmarha

25 millió liter tej/év

Ma már három telepen 2600 tejelő szarvasmarha, összesen 25 millió kg tejet állít elő egy évben.

Fenntartható gazdálkodás

A szarvasmarhatartás takarmány szükségletét a szakmailag erős és technológiailag felkészült növénytermesztés szolgálja ki.

Környezeti
tudatosság

Az üzleti tudatosság mellett a környezeti tudatosság és felelősségvállalás jegyében 1560 ha területen bio gazdálkodunk.

Ellenőrzött zöldség termesztés

Minden évben fejlesztjük az erőgép parkot és gondos tervezés alapján a mindenkori termesztési igényekhez igazítjuk.

Szarvasmarha tenyésztés

A megtermelt 25 millió kilogram kiváló minőségű nyers tej
országos szinten is kiemelkedő teljesítmény.